.

Публічна інформація

Мовою освітнього процесу

в Ужгородській філії Львівського медичного фахового коледжу «Монада» є державна мова України – українська

Вакантні посади

Наразі вакантні посади в Ужгородській філії Львівського медичного фахового коледжу «Монада» відсутні

 

Кадровий склад


ПЕРЕЙТИ


 

 Доступ до публічної інформації

«Монада» надає публічну інформацію керуючись Законом України “Про доступ до публічної інформації” та Указом Президента України “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”

Надання публічної інформації «Монада» здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

 

Телефон: (050) 3729388, (067) 2559532

Електронна пошта: monada_uzhgorod@ukr.net

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

ВІД ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ                      ВІД ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН

ВІД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ                 ФОРМА ДЛЯ ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО
                                                             ЗАПИТУ У ЕЛЕКТРОННОМУ ВИДІ

За потреби є можливість поселення в гуртожиток             ПЕРЕЙТИ