.

Перелік питань до іспитів

СЕСТРИНСЬКА СПРАВА
Медсестринство в хірургії              Фармакологія та мед. рец.
Медсестринство в акушерстві  
   Основи медсестринства
Медична біологія                               Медсестринтво в гінекології
Анатомія людини                             Медсестринство у педіатрії
Фізіологія людини                             Медсестринство у внутрішній медицині

СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА

АКУШЕРСЬКА СПРАВА
Анатомія               Гінекологія
Хірургія                  Загальний догляд за хворими
Акушерство         Внутрішня медицина
Фізіологія              Педіатрія
Фармакологія