.

Про коледж      У 1999 році розпочала свою діяльність Ужгородська філія ВПНЗ “Львівський медичний фаховий коледж «Медик». На базі училища здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за спеціальностями: 223 Медсестринство (Сестринська справа), 221 Стоматологія (Стоматологія ортопедична) та 223 Медсестринство (Акушерська справа) (ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, серія АВ №585835, рішення ДАК від 25.05.2011р., протокол № 87).
      На сьогоднішній день в приватному навчальному закладі  медичне училище «Медик» взагальному навчається близько 250 чол.
     Педагогічний колектив у своєму складі має кандидатів наук, викладачів вищої, першої та другої кваліфікаційних категорій.  Навчання проводиться за денною формою навчання.
      Ужгородська філія ВПНЗ “Львівський медичний фаховий коледж «Медик» завжди рада тим, хто вирішив присвятити себе благородній справі і отримати середню професійну медичну освіту. Досвід роботи, тісна співпраця з базовими лікувально-профілактичними установами допомагають професійному колективу працювати за новими державними стандартами і випускати професійно підготовлених медичних працівників широкого профілю, що володіють не тільки професійними знаннями і навичками, а й економічно грамотних, конкурентно спроможних на ринку праці.
       З метою створення в медичному закладі ділової атмосфери під час навчального процесу, дотримання санітарно-гігієнічних норм, виховання у студентів естетичного смаку, культури одягу, формування почуття корпоративної приналежності, поваги до традицій і специфіці діяльності  училища для студентів визначена наступна форма одягу: білий халат та шапочка з логотипом навчального закладу.
2    1

       В Ужгородській філії Львівського медичного фахового коледжу «Медик»  є всі необхідні навчальні кабінети і лабораторії для здійснення освітнього процесу відповідно до вимог державного освітнього стандарту.
      Істотним чинником, що підвищує мотивацію до навчання і впливає на якість підготовки медичних працівників середньої ланки, є знання студентами основ практичної діяльності лікувально-профілактичних установ. Для реалізації цього завдання налагоджений тісний зв’язок між Ужгородською філією та лікувально-профілактичними установами, що характеризується взаємопроникненням навчального процесу та практики.
     Переважна більшість випускників працевлаштовані у повній відповідності до отриманої ними кваліфікації та спеціальності. Здобуті в Ужгородському медичному училищі знання дають можливість випускникам працювати за фахом на високому професійному рівні не тільки в Україні, а й за кордоном.

Ужгородська філія ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «МОНАДА» ►►►

Наша адреса:
88000, м. Ужгород, вул. Мукачівська, 44 (вхід із вул. Ф. Тихого)
Тел. приймальної комісії: (050) 3729388, (067) 2559532

Контактна інформація: medyk_uzhgorod@ukr.net