.

Сестринська справа

 1. Цикл  гуманітарної та соціально-економічної підготовки:
  Основи філософських знань
  Культурологія
  Українська мова (за професійним спрямуванням)

  Іноземна мова (за професійним спрямуванням). Англійська мова. Французька мова.
  Іноземна мова (за професійним спрямуванням). Німецька мова.
  Основи правознавства
  Соціологія
  Основи економічної теорії
 2. Цикл природничо-наукової підготовки:
  Основи латинської мови з медичною термінологією
  Основи психології та міжособове спілкування
  Основи медичної інформатики
  Анатомія людини
  Фізіологія
  Патоморфологія та патофізіологія
  Фармакологія та медична рецептура
  Медична хімія
  Мікробіологія
  Основи екології та профілактичної медицини
  Медична біологія
  Основи біологічної фізики та медична апаратура
  Ріст і розвиток людини
 3. Цикл професійної та практичної підготовки:
  Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї
  Історія медицини та медсестринства
  Основи медсестринства
  Медсестринство у внутрішній медицині
  Медсестринство в хірургії
  Медсестринство в педіатрії
  Медсестринство в акушерстві
  Медсестринство в гінекології
  Медсестринство в інфектології
  Медсестринство в офтальмології
  Медсестринство в оториноларингології
  Медсестринство в онкології
  Медсестринство в дерматології та венерології
  Медсестринство в сімейній медицині
  Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині
  Медсестринство в неврології
  Медсестринство в психіатрії і наркології
  Громадське здоров’я та громадське медсестринство
  Медсестринська етика і деонтологія
  Медична та соціальна реабілітація
  Анестезіологія та реаніматологія
  Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій