.

Акушерська справа

 • Цикл природничо-наукової підготовки:
  Основи латинської мови з медичною термінологією
  Основи психології та міжособове спілкування
  Основи медичної інформатики
  Анатомія людини
  Фізіологія людини
  Патоморфологія та патфізіологія
  Основи медичної генетики
  Основи мікробіології з імунологією
  Фармакологія та медична рецептура
  Основи екології та профілактичної медицини
 • Цикл професійної та практичної підготовки:
  Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка
  Внутрішня медицина
  Хірургія
  Педіатрія
  Гінекологія
  Дерматологія та венерологія
  Інфектологія
  Анестезіологія та реаніматологія
  Оториноларингологія
  Офтальмология
  Неврологія та психіатрія з наркологіею
  Медична та соціальна реабілітація
  Епідеміологія

  Репродуктивне  здоров’я та планування сім’ї
  Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій